Vítejte na stránkách mé soukromé poradenské praxe!

Ve své praxi nabízím poradenství v oblasti psychoterapie. Vycházím především z kognitivně-behaviorálního přístupu (KBT), schematerapie a ACT (Acceptance and Commitment therapy),  nicméně čerpám inspiraci i z řady dalších terapeutických směrů. Terapie je vždy utvářena podle potřeb klienta a povahy jeho obtíží. Pomoci Vám mohu s různorodými psychickými obtížemi včetně psychosomatických i s problémy ve vztahové oblasti.

Nové klienty do psychoterapie v danou chvíli bohužel nepřijímám,  mám kapacitu plně obsazenou.   Děkuji za pochopení.

V případě zájmu o KBT terapii můžete vybírat z adresáře na stránkách České společnosti KBT.

Co nabízím 

Věnuji se terapii široké škály obtíží, ať už se jedná o konkrétní psychické poruchy, problémy v partnerském životě, neuspokojivý vztah k sobě samému, nespokojenost ve vztazích s druhými lidmi, či jen nejasný pocit nespokojenosti nebo nepohody.

Pomáhám klientům  najít cestu ke spokojenějšímu a svobodnějšímu životu.

​Nejčastěji v terapii pracuji s těmito typy problémů:​

 • Úzkostné potíže - ať již blíže nespecifikovaná úzkost nebo konkrétní diagnóza z oblasti úzkostných poruch (panická porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, specifické fobie, sociální fobie, posttraumatická porucha, agorafobie a další).
 • Nutkavé chování - chování, které klient nedokáže ovládat a způsobuje mu nepříjemnosti. Může mít řadu podob, např. nutkavé vytrhávání vlasů (trichotillomanie), kousání nehtů, online hraní či sázení, nutkavé sledování pornografie, nípání kůže (dermatillomanie) a řada dalších.
 • Psychosomatické potíže - fyzické nemoci, u kterých nebyly nalezeny somatické příčiny a předpokládá se souvislost se stresem či jinými psychickými příčinami.
 • Nízká sebedůvěra, nedostatečné sebevědomí, negativní vztah k sobě samému.
 • Nedostatečná asertivita - nízká schopnost přiměřeného sebeprosazení, tendence k pasivitě či naopak agresi; asertivita zahrnuje řadu dovedností, jako sdělit a přijmout kritiku, odmítnout požadavek (říci ne), složit kompliment atp.
 • Potíže v oblasti partnerských a rodinných vztahů - různorodé problémy v partnerském vztahu (nespokojenost, nevěra, sexuální obtíže, komunikační problémy....), ale také potíže ve vztahu k dětem či rodičům či dalším příbuzným.
 • Poruchy nálad - deprese, bipolární porucha, trvalé poruchy nálad.
O mně

Od roku 2012 se věnuji individuální i skupinové KBT psychoterapii a nácvikovým kurzům asertivních dovedností.
Jsem členem České společnosti kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT).

Kromě soukromé praxe pracuji jako psycholog na Psychosomatické klinice v Praze 6.

Vzdělání:

 • Pětiletý výcvik v Kognitivně-behaviorální psychoterapii - Institut Odyssea - Mezinárodní institut KBT (vedoucí výcviku prof. J. Praško a Mgr. J. Vyskočilová)
 • Výcvik ve schematerapii (od 2019) - Institut schematerapie Praha
 • Kurz Psycholog ve zdravotnictví, FF UK Praha
 • Psychologie - FF UK Praha, FSS MU Brno
 • Sociologie - FSV UK Praha

Jsem vdaná, mám tři děti.

Ceník

V soukromé praxi je psychoterapie hrazena klientem. 

Cena individuální konzultace (50 minut) je 1000 Kč.

Cena konzultace párové či skupinové (50 minut)  je 1300 Kč.

V případě zrušení konzultace později než den předem (do 20 hod) je účtován stornopoplatek 700 Kč.

V opodstatněných případech (sociální, zdravotní apod. důvody) je možné domluvit  individuálně nižší sazbu.

© Copyright Hana Kučová